Logo

СТАРИ СНИМКИ

Director Banovski
Director Belev
Director Georgiev
Director Golemanov
Director Ivanov
Director Kiprilov
Director Kotov
Director Panova
Director Stoychev
Director Yordanova
Gospodin Gadnev Kolev
Kolektiv 1982
TU Burgas
Uchenitzi 3 kurs
Uchiteli vipusk 69-03
Uchiteli vipusk 69-04
Uchiteli vipusk 72-02
Uchiteli vipusk 72-03
Uchiteli vipusk 90-01
Uchiteli vipusk 90-02
Uchiteli vipusk 90-03
Uchiteli vipusk 90-04
Uchiteli vipusk 90-05
Uchiteli
Vipusk 1909
Vipusk 1929 obshta
Vipusk 1929
Vipusk 1950
Vipusk 1952
Vipusk 1953-Krazhok Istoria
Vipusk 1953
Vipusk 1974
Vipusk 69-08