Logo

ИЗПИТИ

Държавни зрелостни изпити
Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ
Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация
Дати за провеждане на Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация – учебна 2019/2020 година
ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация
Национално външно оценяване
Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности  (публ 30.08.2019 г.)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на X клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО информационни технологии в края на X клас