Logo

ДЗИ И ДКИ

Дати за провеждане на Държавни зрелостни изпити- учебна 2018/2019 година
Дати за провеждане на Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация – учебна 2018/2019 година
Срокове за подаване на заявления за допускане до Държавни зрелостни изпити и до държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация – учебна 2018/2019 година
Срок и място за получаване на служебна бележка на допуснатите до ДЗИ и разпределине по зали за ДЗИ – учебна 2018/2019 година
Обявяване на резултатите от провеждането на ДЗИ и ДКИ- учебна 2018/2019 година